Nicolaus Copernicus University in Toruń - Faculty of Economics and Management | MBA Programs  

Nicolaus Copernicus University in Toruń - Faculty of Economics and Management Logo 

Nicolaus Copernicus University in Toruń - Faculty of Economics and Management


Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń, Poland

Accreditations

AACSB, AMBAMBA Programs

Executive MBA

Executive MBA program

 Toruń

Zajęcia trwają 3 semestry (z przerwami wakacyjnymi) i odbywają się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Zajęcia są prowadzone w języku polskim oraz angielskim (ok. 10%).


Courses are taught in Polish.

SpecializationZarządzanie Międzynarodowe, Komunikacja Biznesowa
Duration3 semestry
IntakeKwiecień
Application feeNie ma opłaty rekrutacyjnej
Admission Requirements
  • podanie/ kwestionariusz osobowy (wypełnić elektronicznie lub pismem drukowanym) 1 zdjęcie odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich kserokopia dowodu osobistego/ paszportu (dotyczy cudzoziemców) absolwenci studiów magisterskich posiadający minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe