Polish Open University

Polish Open University
Domaniewska 37 A, Warszawa, 02-672, Poland
Website :  
Campuses: Oddział Mazowiecki,  Oddział Małopolski


Map

Rate and review Polish Open University

Are you a student or an alumnus/alumna? Help MBA aspirants choose their programs!
Executive MBA

Kraków, Warsaw
Executive MBA program
POU w zależności od potrzeb w poszczególnych oddziałach uruchamia studia w następujących trybach:
w systemie mieszanym
w systemie zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych

Część zajęć prowadzona jest w języku angielskim.
Courses are taught in English and Polish.
DurationStudia Executive MBA składają się z 4 semestrów i trwają 2 lata.
IntakeWrześnia
Cost32 000 zł
Application fee200 zł
Admission Requirements
  • Egzamin z języka angielskiego
  • Test psychometryczny
  • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Zaświadczenie potwierdzające 3-letnią praktykę zawodową po ukończeniu studiów
  • Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów
  • CV zawodowe
  • Odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów
  • Kserokopii dowodu osobistego
  • 1 zdjęcia legitymacyjnego w formie papierowej
Campuses

Oddział Mazowiecki


ul. Stokłosy 3 02-787 Warszawa

506 000 930

Oddział Małopolski


ul. Rakowicka 20A 31-510 Kraków klatka 3, lokal 1

600 437 810