Poznan University of Economics

Poznan University of Economics
Al. Niepodległości 10 61-875 Poznań
+48 61 856 90 00
Fax +48 61 866 89 24
Website :  

Accreditations:
AMBA

Map
Poznan University of Economics holds the AMBA accreditation.


Rate and review Poznan University of Economics

Are you a student or an alumnus/alumna? Help MBA aspirants choose their programs!
Poznan-Atlanta MBA

Poznan
Part-time program

Courses are taught in English and Polish.
Duration4 semestry (2 lata)
IntakePażdziernik
Cost36 000 PLN
Application feeBrak
Admission Requirements
 • Ukończone studia wyższe (tytuł zawodowy mgr lub jego ekwiwalent)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (oraz języka polskiego)
 • Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • Podanie (skierowane do JM Rektora UEP) o przyjęcie do Programu MBA Poznań-Atlanta
 • Dwa listy referencyjne (po polsku lub angielsku) wraz z danymi kontaktowymi osoby, które je wystawiła
 • Dwie fotografie (30x 40mm)
 • Kserokopię dowodu osobistego lub paszportu
 • Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem studiów UEP
 • Zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat w przypadku przyjęcia na studia i ich podjęcia
 • formularz zgłoszeniowy